CBD upora się z negatywnymi objawami schizofrenii

Liczne badania

Zespół naukowców Kanadyjskich, który był kierowany przez Stephane Potvin przeprowadził badania. W nich porównano emocjonalną pamięć. Pacjenci tak naprawdę zostali podzieleni na dokładnie trzy grupy. Pierwsza grupa to czternastu pacjentów ze schizofrenią, którzy regularnie używają marihuany. Druga grupa to czternastu pacjentów chorujących na schizofrenię i nie używających marihuany. Ostatnia grupa to dwudziestu jeden pacjentów całkowicie zdrowych.

O co chodziło w tym badaniu?

W zasadzie to każdej grupie pokazano zdjęcia, które przestawiały pozytywne jak i także negatywne emocje. Pacjenci zostali poproszeni o identyfikację emocji. W tym samym czasie naukowcy przy pomocy funkcjonalnego magnetycznego rezonansu ocenili aktywność mózgu u każdej z osób.

Kolejne ważne informacje

Według wyników właśnie badań przeprowadzonych, grupa która używała marihuany było dużo mniej skuteczna w samej identyfikacji emocjonalnych bodźców w porównaniu z grupą, do której należą osoby zdrowe. Różnica ta zrobiła się jeszcze większa w momencie porównania jej z grupą pacjentów chorujących na schizofrenię i nie używających marihuany.

Ostatnie spostrzeżenia

Grupa, która nie używała marihuany identyfikowała właśnie emocje z dużo mniejszym powodzeniem, a niżeli grupa która marihuany nie używała. Sugeruje to, że marihuana jak najbardziej może zapobiec zaburzeniom emocjonalnym pamięci u osób chorych właśnie na chorobę jaką jest schizofrenia.